Blog

Kuyumcularda Fatura Düzenleme Sınırı

Özet

4 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 514 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların kuyum satışlarında fatura düzenleme sınırı 4.200 liraya çıkartılmıştır.

04.01.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların kuyum satışlarında fatura düzenleme sınırı, genel sınrın üç katına çıkartılmıştır. Dolayısıyla bu sektörlerde faaliyette bulunanlar için fatura düzenleme sınrı 4.200 lira olmuştur.

Tebliğde ayrıca;

Yapılan düzenlemenin, söz konusu malların satışını 379, 385 ve 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde tevsik etmek zorunda olanların bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları belgelere bir etkisi bulunmadığı,

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi) bulunmasının, bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmeyeceği, ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan haddin dikkate alınacağı, açıklanmıştır.

Tebliğ 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

Bir cevap yazın